Dalen Hotel

Vilkår og Betingelser

Bestillingsvilkår Dalen Hotel:

Alle reservasjoner ved Dalen Hotel forhåndsbetales ved bestilling med mindre annen skriftlig avtale foreligger.

NB, frem til ordrebekreftelse fra hotellet er mottatt, er alle rom tilgjengelige for salg på nett og for andre gjester. Vi holder ikke av rom med mindre det er avtalt.

Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal gjøres skriftlig per epost eller post.

 

Avbestillingsvilkår:

 

Avbestilling av individuelle reservasjoner (1-4 rom)

Rom og tjenester må avbestilles senest 7 dager før avtalt ankomstdato. Avbestilling etter dette belastes i sin helhet.

 

Avbestilling av mindre gruppe reservasjoner (5-10 rom)

Inntil 30 dager før ankomst: Hele arrangementet kan kanselleres vederlagsfritt.
Inntil 15-29 dager før ankomst: 50 % kan kanselleres vederlagsfritt.
Inntil 0-14 dager før ankomst: arrangør belastes med 100 % av avtalt pris for hele oppholdet.

 

Avbestilling av større gruppe reservasjoner (11+ rom)

Inntil 120 dager før ankomst: Hele arrangementet kan kanselleres vederlagsfritt.
Se kontrakt for mer informasjon

NB, se alltid på din ordrebekreftelse/kontrakt da det kan være egne vilkår ved din bestilling.

 

Merverdiavgift og generell prisjustering:

Ved endringer i gjeldende statlige satser for merverdiavgift vil bekreftede priser justeres deretter.
Vi tar forbehold om generelle prisøkninger.

 

Transaksjonskostnader

Alle transaksjonskostnader relatert til kansellering dekkes av gjest.

 

Force Majeuere

Force majeure kan påropes dersom gjestens reise til Dalen Hotel gjøres umulig å gjennomføre. Dalen Hotel forbeholder seg retten til å etterprøve alle påberopelser av force majeure fra gjestens side.