De Historiske Hoteller og Spisesteder

De Historiske er en unik medlemsorganisasjon bestående av mange av Norges mest sjarmerende hotell og spisesteder.

Thon Hotels

Dalen Hotel har partneravtale med Thon Hotels og samarbeider om distribusjon, salg og markedsføring.

M/S Henrik Ibsen

M/S Henrik Ibsen er hotellets ”eget” veteranskip som til daglig trafikkerer Telemarkskanalen fra medio mai til ultimo september.

Visit Dalen

Turistkontoret på Dalen i Tokke Kommune.

Dalen+

I samarbeid med Dalen+ som er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Tokke kommune, med hovedfokus på at Dalen skal være et sted som engasjerer, involverer og trekker til seg unge voksne har vi for 2014 sesongen tilrettelagt for semihurtiglading – 22kw for elbiler.

Visit Telemark

Visit Telemark er salgs- og markedsføringsselskapet for reiselivet i Telemark. Det er Visit Telemark som har bookingtjenesten for kanalbåtene på Telemarkskanalen.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Dalen Hotel ble sertifisert i 2013.

Europa Nostra

Europa Nostras arbeider for aktiv beskyttelse og bevaring av vår bygningsmessige og miljømessige kulturarv. Dalen Hotel ble i år 2000 hedret med medlaje, som den mest høythengende prisen fra Europa Nostra.

Olavsrosa

Olavsrosestedene er fyrtårn i Norsk Kulturarvs produktspekter. Innehavere av kvalitetsmerket Olavsrosa har en sterk profil i formidlingen av norsk kulturarv.

Regionalparken

Telemarkskanalen regionalpark ble etablert i 2012 som et interkommunalt samarbeid mellom de seks kanalkommunene, Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF. Formålet er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og å få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene som er knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet.

Telemark Utviklingsfond

Formålet til Telemark Utviklingsfond (TUF) er at TUF skal være et virkemiddel som bidrar til å skape og underbygge positiv befolknings- og næringsutvikling i alle deler av Telemark Fylke.

Norwegian Hospitality Group

Norwegian Hospitality Group eier og drifter både Dalen Hotel og M/S Henrik Ibsen, i tillegg til Thon Hotel Vettre, Thon Hotel Linne og Thon Hotel Halden.